Steller
Ontwerp & Advies

Ontwerp tekeningen

Wij gaan bij het ontwerpen verder dan alleen het verwerken van het aangeleverde programma van eisen. 
Tijdens het proces zullen wij de eisen vanuit meerdere invalhoeken bekijken om zo het beste resultaat te leveren.

Enkele projecten die wij hebben uitgevoerd:

- Ontwerp Herinrichting stationsplein
- Ontwerp vervangen div. duikers
- Ontwerp kabel en leidingen tracé wooncomplex
- Ontwerp parkeerterrein
- Ontwerp inrichting verharding vakantiepark
- Ontwerp reconstructie woonwijk
- Ontwerpen uitwerken beschoeiingen

Neem vrijblijvend contact met ons op en ga voor een goed doordacht en uitgewerkt ontwerp binnen de civiele techniek.

 
E-mailen
Bellen
LinkedIn